Rezultati pretraživanja video priloga

Na tržištu Srbije je oko 10 odsto falsifikovanih lekova koji ne sadrže aktivne supstance ili su čak opasni po zdravlje
Konferencija Saradnjom protiv falsifikovanih lekova