Rezultati pretraživanja video priloga

Najznačajniji kongres u evropskoj dijabetologiji 
Susreti osoba sa dijabetesom Vojvodine i Srbije VUK VRHOVAC u Sremskim Karlovcima
Intervju o dijabetesu sa akademikom Nebojšom Lalićem, dekanom Medicnskog fakulteta i predsednikom Republičke stručne komisije za dijabetes
Kongres endokrinologa Srbije
9.Srpski kongres o sećernoj bolesti